Acceptance and Commitment Training

De kernboodschap van ACT is: accepteer wat buiten je macht ligt en verbind je ertoe om te doen wat voor jou werkt.

Heeft u of hebben uw medewerkers de volgende vragen?
- Hoe kan ik effectiever met pijnlijke gedachten en gevoelens van zowel mijzelf als anderen omgaan, zodat ze minder negatieve impact hebben?
- Wat is echt belangrijk (voor mij of mijn organisatie) en hoe ga ik daar over in gesprek met anderen?
- Hoe kan ik zonder (voor) oordeel aandacht krijgen voor wat er leeft bij mezelf en anderen in de organisatie?

ACT training en coaching is erop gericht om juist met deze vragen aan de slag te gaan.

Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten:
• Wees aanwezig: flexibele, open, nieuwsgierige aandacht voor wat er gebeurt in het huidige moment.
• Stel je open: voor je eigen gedachten en gevoelens, maar ook voor die van anderen.
• Doe wat ertoe doet: wees je bewust van en handel actief naar je eigen waarden.

ACT in bedrijf kan u helpen de impact van een transitie zorgvuldig te hanteren. Dit kan door interventies op macro (beleids-) niveau, mesoniveau (bijvoorbeeld ondersteunen van leidinggevenden) en microniveau (trainen en coachen van medewerkers).

Nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op via het contactformulier

Meer weten over ACT? Zie de volgende websites