Transition

Een organisatie (ingrijpend) veranderen vraagt kennis van en inzicht in het vermogen van uw mensen om (mee) te veranderen.

De vraag wat de impact van ingrijpende organisatie veranderingen is op het psychisch functioneren van mensen binnen organisaties wordt steeds relevanter. Steeds meer gaan we inzien dat een verandering die plaatsvindt zonder dat mensen een persoonlijke transitie doormaken, niet meer is dan een herschikking van de stoelen. Met name veranderingen waarbij aan de basisveiligheid van de medewerkers getornd wordt zoals bezuinigingen, sluitingen, maar ook bij ingrijpende fusies en cultuuromslagen kan men niet meer zonder kennis over de impact hiervan op de persoonlijke binnenwereld van de medewerkers.

Een verandering is situationeel: een nieuw bedijfspand, een wisseling in het management, een nieuw computersysteem. Een transitie heeft echter ook uitdrukkelijk psychische impact: het gaat dan om een proces in fasen dat mensen doormaken als ze de details van de nieuwe situatie internaliseren en accepteren (zie ook William Bridges).

Transitie betekent eigenlijk gewoon overgang. Uitgebreider geformuleerd: een structurele verandering die het resultaat is van op elkaar inwerkende en met elkaar versterkende ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld economie, cultuur, technologie, instituties en natuur en milieu. Deze transitie “aan de buitenkant” roept echter een reactie “aan de binnenkant” op bij de mensen die het betreft. Om dat goed te kunnen hanteren kunnen we gebruik maken van de inzichten vanuit de psychologie. Een combinatie van de kennis van processen aan de “buitenkant”, (de organisatieaspecten) met kennis van processen in de “binnenkant”(de psychologische processen) is noodzakelijk om de uitdagingen van de komende tijd het hoofd te bieden.

ACT in bedrijf kan u helpen de impact van een transitie zorgvuldig te hanteren. Dit kan door interventies op macro (beleids-) niveau, mesoniveau (bijvoorbeeld ondersteunen van leidinggevenden) en microniveau (trainen en coachen van medewerkers).

Nieuwsgierig geworden? Neem contact met ons op via het contactformulier

Meer weten over ACT? Zie de volgende websites