Introductie

Leer hoe je cliënten kunt helpen om flexibel en effectief om te gaan met de uitdagingen van het leven. Ontwikkel de vaardigheden om je cliënten te helpen om met een open, accepterende houding datgene te doen wat belangrijk voor ze is.

In tegenstelling tot traditionele therapieën,richt Acceptance and Commitment Therapie (ACT) zich niet op het elimineren van psychologische problemen, maar op het leren omgaan met deze problemen op een meer flexibele manier. ACT biedt praktische vaardigheden en strategieën om meer bewust te worden van de eigen gedachten, emoties en sensaties en hier op een constructieve manier mee om te gaan.

Het uiteindelijke doel van ACT is om de client te helpen meer in overeenstemming te leven met de eigen waarden, ondanks de aanwezigheid van psychologische problemen. ACT is bewezen effectief voor verschillende psychologische problemen. Het is een laagdrempelig vorm van therapie die voor veel mensen bruikbaar is.