Supervisie

Vanuit het ACT-perspectief is supervisie gericht op het vergroten van de flexibiliteit van de therapeut en het vermogen om mindfulness en acceptatie en waarden in hun werk toe te passen. Dit omvat het ontwikkelen van een diepere zelfreflectie en bewustzijn van de eigen waarden, belemmerende overtuigingen en reactiepatronen.

De supervisor helpt de therapeut bij het integreren van ACT principes in hun praktijk door middel van informatie over ACT, casusconceptualisaties en het aanmoedigen van experimenteren met nieuwe technieken en strategieën. Supervisie vanuit het ACT perspectief is dus niet alleen gericht op het verbeteren van de therapeutische vaardigheden ,maar ook op het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling en groei van de therapeut als mens.

Dit omvat het cultiveren van compassie, empathie en mededogen voor zichzelf en de cliënten, evenals het ontwikkelen van een meer flexibele en accepterende houding ten opzichte van onzekerheid en verandering.