TRAINING

Een ACT training bij ACT-in-bedrijf is altijd op maat, en altijd primair gericht op persoonlijke ontwikkeling. Een ontmoeting met een cliënt doet altijd een persoonlijk beroep op de therapeut of coach. Pas als je de pijn van je client werkelijk open en accepterend kunt verdragen, ben je in staat daadwerkelijk een meerwaarde te bieden zodat je client een stap kan zetten in de richting van een leven dat voor je client waarde heeft. Om die reden zijn de trainingen van ACT in Bedrijf altijd op maat en gericht op persoonlijke ontwikkeling.


Natuurlijk wordt ook de theorie achter ACT besproken, de hexaflex wordt behandeld, en er worden bruikbare oefeningen en metaforen voorgesteld.
Maar altijd op maat, en met als doel de student te helpen zelf een stap te maken naar flexibiliteit en een open, accepterende houding voor de pijn van de cliënt. Ook is er altijd aandacht voor wat dit voor de student betekent in het kader van waarden die van belang zijn in het werk als therapeut of coach.